Magyar nyelvi kurzusaink elégedettésgmérése

2016.07.01-től induló felnőttképzésben részt vevők, magyar nyelvi modult befejezők elégedettségmérésének átlageredményeit az alábbi táblázatban foglaljuk össze. A részletes eredmények itt elérhetők 

A projekt 2018.06.30-ig 240 személy magyar nyelvi képzését tűzte ki megvalósításra.
A projektet a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap finanszírozza, támogatási száma: MMIA-2.2.4-2015-00006

A résztvevők elégedettsége:
a képzések elméleti oktatóival

10

a képzésekhez biztosított tananyagok színvonalával

9,8

a tudás ellenőrzésére alkalmazott módszerekkel

9,8

az infrastrukturális feltételekkel

9,8

a képző intézmény képzések megszervezésére vonatkozó tevékenységével

9,8

a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével

9,8

a képzésekkel összességében

9,9

 

Az elégedettségmérés kérdései a 3. melléklet a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelethez dokumentum alapján kerültek meghatározásra.

Magyar nyelvi képzésekkel való elégedettség átlageredménye: 9,8

MMIA

LEAVE A COMMENT