Komplex mozgásterápiával a migráns hátterű gyermekekért c. projekt zárókonferenciája

A Komplex mozgásterápiával a migráns hátterű gyermekek tanulási nehézségeinek megelőzésére, kezelésére elnevezésű projekt 2015. november 2. és 2016. április 30. között valósult meg.

8xmille_def_english-05

A projekt elsődleges célja volt a migráns hátterű gyermekek pedagógiai diagnosztikai eljárásainak megújítása és eredményesebbé tétele. Tapasztalatok alapján a pedagógiai szakszolgálatok szakértői bizottságai nem a valós állapotuknak megfelelően tudták értékelni a migráns hátterű gyermekek fejlődési ütemét, esetleges nehézségeit, hiányosságait, valamint az így készült fejlesztési javaslatok beválása is kérdéses volt.

A fentiekből következően a kiemelt célok között szerepelt a pedagógiai fejlesztő, terápiás foglalkozások új alapokra helyezése, amihez a komplex mozgásterápia bizonyult a legmegfelelőbbnek. A holisztikus szemléletű fejlődéselméleti irányzatok mentén a migráns hátterű gyermekekre, fiatalokra adaptált diagnosztika és terápia lényege, hogy az idegrendszer érése és mozgásfejlődés szoros kapcsolatban áll egymással. A mozgásfejlődés egy-egy életszakaszban a központi idegrendszer egy-egy meghatározott területének irányítása alatt áll. Ebből következik, hogy a mozgásfejlődés során, ha egy szakasz kimarad vagy nem rögzül megfelelően (túl korán áll fel a gyermek), akkor feltételezhető, hogy az ehhez kapcsolódó idegrendszeri szabályozás sem fog megfelelően működni. Ezek pedig a tanulási, figyelem- és magatartásszabályozási, valamint egyéb nehézségekhez, hiányosságokhoz vezethetnek.

A Komplex mozgásterápia alapja Carl Henry Delacato módszere, amelynek lényege, hogy az egyedfejlődés megismétli a törzsfejlődést, így a gyermekek mozgásszinten újraélhetnek bizonyos szakaszokat az életükben, és ez által azokon a területeken, ahol lemaradtak az érésben behozhatják a mozgás által.

13243804_10154124730472092_595977462881574955_o

Sok éves szakmai tapasztalatunk (Lakhatási és Iskolai Integrációs Programjaink, Migráns Tanoda, Mistra Projekt) alapján az alábbi tünetek kezelésére adaptáltuk a komplex neurobiológiai, pszichológiai, pedagógiai és mozgásterápiás rendszert, hogy adekvát diagnosztikai és terápiás eljárást hozzunk létre:

eltérő fejlődés súlyosabb és enyhébb (motoros, pszichés-kognitív, szociális funkciókban mutatkozó) változatai; feladathelyzetben a tartós együttműködés hiányai; részben vagy egészben nehezített szabálykövetés; problematikus mozgásutánzás; hiperaktivitás; figyelemzavar; eltérő vagy késett mozgásfejlődés; nyelvi készségbeli problémák, hiányosságok.

Mérőeszközeink különböző területekre koncentráltak. Intelligencia központú mérések, melyek szigorúan csak a debilitás kiszűrésére irányultak. Mozgásterápiás központú méréseink a komplex mozgásterápia diagnosztikai eszközeit használták fel az általános tájékozottság, beszédkészség, gondolkodás, tájékozódás, problémamegoldó és kauzális gondolkodás feladatai elhagyása vagy migráns hátterű gyermekekre adaptált változatában. Nyelvi koncentrációjú méréseink foniátriai és logopédiai előszűrő feladatokat tartalmaztak és/vagy a magyar mint idegen nyelv szintjének felmérést szolgálták.

A projektben 32 gyermek, fiatal mérést végeztük el négy mérési csoportba sorolva. Voltak óvodáskorúak (2,5 évestől 6 évesig), tankötelezettek (6 éves kortól 15 éves korig, kiemelten a kisiskolások), fiatalok (16 éves kortól 23 éves korig), tankötelezettséget megkezdő (nem telt el 6 hónap a gyermek Magyarországra érkezése óta, elsődleges nyelve nem a magyar nyelv).

Az általunk végzett mérések után egyéni fejlesztési tervek készültek, így minden gyermek a mindenkori saját fejlődési ütemének megfelelő feladatokat kapott. Az eredményes fejlesztésnek köszönhetően javult a gyermekek, fiatalok tanulási motivációja, elmélyültek és szélesedtek interperszonális kapcsolataik (felnőttekkel való kommunikációt is beleértve), valamint a figyelemtartás és koncentráció idejük is nőtt. Kevesebb magatartási problémát jelzett a környezetük, továbbá egyéni feszültségkezelésük is hatékonyabb lett. A tanulmányi eredményekben közel egy év alatt válik mérhetővé a fejlődés, de ez is változhat még egyénileg is.

20160523_122016

 

LEAVE A COMMENT